Hlavní je informovat!

Nejvíce nedorozumění a stížností vzniká, když lidé nedostávají dostatečné informace o tom, proč své osobní údaje poskytují a co se s nimi dále děje. Již při získávání údajů je proto potřeba takové informace poskytnout. Nejlépe v písemné podobě, buď na místě, kde k získání údajů dochází, nebo prostřednictvím webových stránek.

A co další práva?

Vyhovět je třeba všem právům, která mohou lidé uplatnit, jestliže jejich osobní údaje uchováváte a používáte. Člověk, jehož osobní údaje evidujete má právo na poskytnutí informací o svých údajích nejen ve chvíli jejich předání, ale i kdykoli později. Pokud se to nedotkne práv jiných osob, má právo i na poskytnutí kopie svých údajů. Za další kopii už ale můžete požadovat přiměřený poplatek. K dalším právům patří i právo na opravu nepřesných údajů, právo vznést námitku, např. proti dalšímu zasílání marketingových nabídek, a také právo na vymazání údajů, ale pouze pokud není relevantní důvod pro jejich další uchovávání.