Kdy mohu získávat a používat osobní údaje?

Pokud k tomu máte jasný právní důvod.

Takovým důvodem jsou nejčastěji kupní nebo pracovní smlouvy a všechny situace, ve kterých to nařizuje zákon – např. při vedení evidencí občanů státními orgány, ale i při vedení účetní a mzdové evidence v soukromé firmě.

V některých případech může být důvodem ochrana našich práv, např. když kamera hlídá náš majetek před zlodějem nebo vandalem. Jindy to může být veřejný zájem na informacích o určitých osobách, zejména veřejně známých nebo veřejně činných.

Použití získaných osobních informací ale nesmí nepřiměřeně zasahovat do soukromého života daných lidí.

Pokud nemáte žádný právní důvod, a přesto chcete získávat údaje o lidech, např. chcete vědět, jakému zboží dávají vaši zákazníci přednost, musíte je požádat o souhlas s vedením osobních údajů. Ale pozor, souhlas je dobrovolný a nesmíte jím podmiňovat uzavření smlouvy. Když zákazník souhlas odvolá, má právo na vymazání údajů z evidence.

Newsletter pro všechny?

Pokud si zákazník od vás v minulosti něco koupil či objednal, nemusíte získávat jeho souhlas k zaslání další nabídky zboží nebo služeb. Jakmile však odpoví, že o takové obchodní sdělení nestojí, musíte zasílání nabídek na jeho adresu ukončit.

Jestliže nemáte zvláštní důvod ke zveřejňování osobních údajů uchovávaných v databázi, např. vyvěšení pracovního e‑mailu zaměstnance na webu pro kontakt se zákazníky, je k němu také potřeba získat souhlas. Zvláštní důvody je nutné mít k získávání a používání takových údajů, které by mohly být zneužívány k diskriminaci lidí, např. údaje o zdravotním stavu.